VIKTIGA SAMHÄLLSFRÅGOR

INGA BARN SKA VRÄKAS

BOSTAD ÄR EN SOCIAL RÄTTIGHET - INGA BARN SKA VRÄKAS

Kronofogden konstaterar att allt fler barnfamiljer hotas av vräkning. Det är en mycket allvarlig signal från regeringens expertmyndighet som behöver tas på allvar. Rätten till bostad är lagstadgad i regeringsformen och det är särskilt angeläget att barnfamiljer har någonstans att bo. En hyresvärd som vräker en barnfamilj riskerar att slå familjen i spillror, vilket kan leda till en vårdnadstvist och långtgående familjerättsliga konflikter. I den här artikeln redogör vi för hur barnfamiljer kan agera om de hotas med vräkning.

Arbetslösheten i det svenska samhället är för närvarande hög. När man som privatperson mister jobbet har man av förklarliga skäl svårt att kunna betala hyran för sitt boende. Den svenska hyreslagstiftningen är dock sträng. Redan vid en försummad hyresbetalning kan hyresvärden vidta åtgärder som kan leda till att familjen vräks. En privatperson som har hamnat i ekonomiskt trångmål har dessvärre i många fall svårt att försvara sig mot en hyresvärd som vidtar rättsliga åtgärder. Familjerätt är ett rättsområde som faller inom detta område.

Det kostar pengar att anlita en familjejurist i Stockholm som kan föra ens talan inför hyresnämnden och därför riskerar man att stå utan ett juridiskt ombud som kan företräda ens intressen gentemot hyresvärden. I den här artikeln ger vi konkreta råd och tips till hur barnfamiljer som hotas av vräkning kan agera.

Begär anstånd med hyresbetalningen - Familjerätten i Stockholm tar emot samarbetssamtal

Det kan vara mycket påfrestande att hamna i ekonomiskt trångmål som förälder. Vid sidan av att man har svårt att betala sina räkningar och betala hyran för sitt boende så kan också ekonomiska problem leda till privata problem. Den yttersta konsekvensen av att två föräldrar hamnar i ekonomiskt trångmål är att de får problem med att hålla ihop sin relation. Detta kan leda till att föräldrarna separerar, då en förälder vill flytta till ett billigare boende och ta barnet med sig. Familjerätten Stockholm hjälper gärna till med hjälp samarbetssamtal vid frågor som rör humanjuridik.


Ekonomiska problem i Stockholm samt övriga storstäder ska inte behöva leda till familjerättsliga problem. Se därför till att begära anstånd med att betala din hyra om du har hamnat i ekonomiska problem. Om hyresvärden inte godtar att du kommer betala hyran något senare så bör du kontakta en familjejurist som kan lyfta ärendet i tingsrätten. En familjejurist är en jurist som är expert på familjerätt, vilket innefattar frågor om familjens juridiska rättigheter och skyldigheter vilket inkluderar hyresrättsliga frågor. Din hemförsäkring innehåller ofta en rättsskyddsförsäkring som kan betala för delar av familjejuristens arvode.

KONTAKTA OSS

    Rulla till toppen
    Scroll to Top